Home >  Student
Minimize

โครงการฝึกงาน

โครงการฝึกงาน

          Microsoft Innovation Center ช่วยส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาไทย ผ่านทางโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญของไมโครซอฟท์ ได้เรียนรู้การพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นทีม ได้ร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์จริงจากกลุ่มลูกค้าของไมโครซอฟท์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

          การเข้าร่วมฝึกงานกับทาง Microsoft Innovation Center จะช่วยเพิ่มโอกาศให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งงานในอนาคตจากการทำแอพพลิเคชันร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ (ISV)  ได้พบปะผู้คนในวงการซอฟต์แวร์ผ่านกิจกรรมของ Microsoft Innovation Center เช่น Microsoft Innovation Day ซึ่งจัดขึ้นทุกไตรมาส, การเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ของบริษัทไมโครซอฟท์ เป็นต้น

โครงการฝึกงานกับ Microsoft Innovation Center จะมีทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการสหกิจศึกษา ในช่วงปีการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน ของแต่ละปี ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
  • ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาทั่วไป ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 เดือน ตุลาคม ของแต่ละปี ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 3 สำหรับโครงการสหกิจศึกษา ในช่วงปีการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี ระยะเวลา 4 เดือน
  • ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาทั่วไป ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ของแต่ละปี ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับ Microsoft Innovation Center - Bangkok สามารถสมัครได้ ที่นี่

การฝึกงานที่ Microsoft Innovation Center จะเน้นการทำงานเป็นทีม โดยใช้เครื่องมือของไมโครซอฟท์ เช่น Microsoft Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft Expression Studio เป็นต้น  โดยนักศึกษาแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ตามที่ตัวเองสนใจและถนัด เช่น Designer, Tester, Developer

เทคโนโลยีที่ทาง Microsoft Innovation Center ให้ความสนใจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กับตลาดใหม่ในอนาคต โดยมี road map การสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ สำหรับแต่ละปี ดังนี้

ปี 2552-2553 : Silverlight, WPF, Windows 7 App, DotNetNuke, NopCommerce

ปี 2554-2555 : Windows Phone 8, Windows 8, Windows Azure, Windows SQL Azure

ปี 2555-2556 : Windows Phone 8, Windows 8, Windows Azure, Windows SQL Azure

ปี 2557-2558 : Windows Phone 8, Windows 8, Windows Azure, Windows SQL Azure, Game using Unity3D

* ปี 2557 จะทำการเปิดรอบพิเศษ คือ สามารถฝึกงานแบบ Online ได้ โดยจะได้รับการอบรมเหมือนแบบปกติ มีการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างทีทำผลงานก็จะทำจากที่บ้านเอา เหมาะกับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด

ผลงานบางส่วนจากนักศึกษาที่ร่วมฝึกงานกับ Microsoft Innovation Center - BangkokWindows Phone Application ที่พัฒนาให้กับลูกค้าองค์กรและบริษัทซอฟต์แวร์ เช่น SF Cinema, Nation Channel, Thai Airways, Thai Software Enterprise เป็นต้น

3D Musical Encyclopedia

โปรแกรมต้นแบบ (Prototype) "สารานุกรมดนตรี 3 มิติ" พี่พัฒนาให้กับทาง ราชบัณฑิตยสถาน ด้วย WPF บน Windows 7 Touch

Royal Ebook with Silverlight

Royal Book ที่พัฒนาขึ้นจาก Silverlight ที่ใช้การสตรีมมิ่งรูปภาพด้วย Deep Zoom

เชิญชมตัวอย่างผลงานของนักศึกษาทั้งหมดได้  ที่นี่ 

หากคุณเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต้องการจ้างงานนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานกับ Microsoft Innovation Center  ติดต่อนักศึกษาได้ ที่นี่


Microsoft Innovation Center เป็นเหมือนโลกใหม่อีกใบ ที่ทำให้พลอยได้ทั้งประสบการณ์ เพื่อนและสังคม ที่พลอยหาจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้วเพราะประสบการณ์ที่เรียนรู้จากที่นี่ สามารถนำไปใช้ได้จริง  MYDolls เป็นอีก App บน Windows Phone ที่พลอยกับเพื่อนทำขึ้นมาเล่นๆ แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้พวกเราได้จริง ขอบคุณ Microsoft Innovation Center และเพื่อนๆ (อุดหนุน MYDolls กันเยอะๆนะคะ ^^)

ศรัณยา ไกรสิทธิศิริกุล 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การเข้าร่วมโครงการ Internship Program กับทาง Microsoft Innovation Center ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามาก ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ผมได้สัมผัสกับประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์จริงให้กลุ่มลูกค้าองค์กร (Nation Channel) ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ขอขอบคุณ Microsoft Innovation Center และเพื่อนดีๆ จากสถาบันอื่นตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ร่วมฝึกงานด้วยกัน

รัชพล อนันตวัฒน์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3D Musicle Encyclopidia

กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ทิวากร แฝงฤทธิ์, ชินภัทร อัษฎายุธ, กิตติพงษ์ อินทบุตร และ ภาณุพงศ์ ศรีธนานันท์ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอม (ตุลาคม 2552) มาร่วมฝึกงานกับ Microsoft Innovation Center ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน 3D Musical Encyclopedia บน Windows 7 Touch เพื่อใช้ในการเปิดตัว Windows 7 ในประเทศไทย และยังเป็น Proof of Concept ให้กับภาครัฐ


เมื่อนักศึกษาผ่านการฝึกงานและทำผลงานได้ตามที่วางแผนไว้ ทาง Microsoft Innovation Center จะมอบใบประกาศนียบัตร ที่มีลายเซ็นของผู้บริหารจากไมโครซอฟท์